skip to Main Content

Vi imate pitanja, mi znamo odgovore. Pošaljite nam poruku i neko od naših stručnih zaposlenika će vas kontaktirati u roku od 48 sati - čak i vikendom i praznicima.

Kontaktirajte nas

Dubnica bb, 75260 Kalesija
Boosna i Hercegovina

Radno vrijeme naših poslovnica je svakim radnim danom od 8 do 17 sati, osim nedjeljom i praznicima.

Stolarija:
Tel/Fax: +387 35 632 047

Beton:
Tel: +387 35 610 061

Tel: +387 35 631 851
Fax: +387 35 610 060

Građevina:
Tel: +387 35 632 016

Uprava:
Tel: +387 35 610 060
Fax: +387 35 610 060

+387 35 610 060 Dubnica bb, 75260 Kalesija info@kuvvet.ba

Osnovni podaci

Naziv: Kuvvet d.o.o. Kalesija
Adresa Dubnica bb, 75260 Kalesija, BiH
ID broj: 4209427460003
PDV broj: 4209427460003
Brojevi računa:

  • 1321400309447448 (NLB Banka d.d. Sarajevo)
  • 3383002250184485 (Unicredit Banka)

Pogledajte video prezentaciju firme Kuvvet d.o.o. Kalesija

Historijat

Kuvvet d.o.o. Kalesija je preduzeće osnovano 18.03.1997. godine. U prvoj fazi bavilo se isključivo proizvodnjom i transportom svježeg betona, a u poslovanju je bila prisutna tendencija permanentnog rasta proizvodnje.  Kao posljedica povećanja proizvodnje, došlo je i do povećanja broja uposlenih radnika, tako da je u 2000. godini broj uposlenih iznosio 15 (petnaest). U januaru 2003. godine uvodi se i proizvodnja stolarije, kao dio proizvodnog programa Društva, dok se  naredne, 2004. godine, forrmira i građevinska operativa u prvom redu kao služba za održavanje objekata u vlasništvu Društva, a kasnije se registruje kao posebna poslovna jedinica u sklopu Društva, gdje se upošljava određeni broj radnika građevinske struke.  U 2007. godini zapošljava se veći broj radnika, od kojih troje visokoobrazovanih osoba iz građevinske, ekonomske i pravne struke kako bi se poslovanje vršilo propisno i stručno kao i to da bi se  stepen obrazovanja uposlenih podigao na veći nivo.  Danas „Kuvvet“ d.o.o. Kalesija broji ukupno 49 (četrdesetdevet) radnika u svim odjeljenjima, ima formiranu strategiju razvoja i poslovanja, te je ozbiljan akter i  konkurent na tržištu proizvodnje, trgovine i usluga.

Lokacija

Preduzeće Kuvvet doo Kalesija je trenutno smješteno na dvije lokacije. Jedna je u Dubnici, općina Kalesija, gdje je smještena Uprava preduzeća, građevinske mašine kao i glavno postrojenje za proizvodnju betona te proizvodne hale gdje se obavlja proizvodnja stolarije. Na drugoj lokaciji, u Babajićima, općina Kalesija, smješteno je manje postrojenje za proizvodnju betona sa određenim brojem uposlenih. Iz naprijed navedenog može se zaključiti da je, trenutno, predmet poslovanja preduzeća proizvodnja gotove betonske smjese, građevinske usluge i  proizvodnja PVC i ALU građevinske stolarije.   Društvo je posebno specijalizirano za  različite marke i granulacije betona, te pružanje specifičnih usluga u tom segmentu poslovanja kao i proizvodnju građevinske stolarije (prozori, vrata) i bravarije (rolo i sekciona vrata, garažna vrata, balkonske ograde i sl.), zemljane radove, izgradnju objekata kao i druge poslove iz segmenta visoko gradnje i nisko gradnje.

Trenutno, u preduzeću veći procenat zauzima udio veleprodaje dok nam je cilj da u narednom periodu povećamo procenat maloprodaje iz razloga što smo, analizom našeg stručnog osoblja, uvidjeli da bi zaokruživanjem kompletnog procesa i u jednom i u drugom proizvodnom sektoru, kao i sektoru građevinskih usluga postigli dovoljan napredak koji bi nam omogućio kvalitetan plasman krajnjim potrošačima-maloprodaji.

Struktura preduzeća

Kuvvet d.o.o. Kalesija je pravno lice u privatnom vlasništvu. Vlasnici su 2 (dva) fizička lica u omjeru 50:50%. Jedan od suvlasnika preduzeća je ujedno i odgvorno lice, odnosno direktor preduzeća. Pored direktora, Menadžment društva čini još 6 (šest) uposlenih na pozicijama Rukovodioca određenog sektora. Riječ je o sljedećim sektorima:

  • Finansije i računovodstvo;
  • Pravni, kadrovski i opći poslovi;
  • Prodaja i Nabavka;
  • Proizvodnja stolarije;
  • Proizvodnja betona i održavanje;
  • Građevinske usluge.

Od ukupno 7 (sedam) uposlenih koji čine Menadžment preduzeća 4 su sa VSS a tri sa SSS sa prosjekom starosti od 42. godine. Menadžment našeg preduzeća karakteriše činjenica da su na rukovodećim pozicijama kompetentne osobe, osobe sa odgovarajućom stručnom spremom ali i sa velikim znanjem i iskustvom.

Posjedujemo takvu organizaciju unutar preduzeća da se tačno mogu utvrditi kako ovlasti tako i odgovornosti uposlenih a što je definisano i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Također, vodi se računa i o eventualnim izostancima nekih od rukovodećih uposlenika te se konstantno ostvaruju preduslovi da odvijanje procesa poslovanja preduzeća nije uslovljeno prisutnošću određenih pojedinaca. Na taj način možemo, u zavisnosti od potreba preduzeća, s obzirom na vrstu djelatnosti, vršiti i određene reorganizacije u određenom vremenskom periodu. Prije svega mislimo na zimski period kada je promet u preduzeću veoma mali ali i u periodu kada je u određenom sektoru veoma veliki obim proizvodnje i/ili pružanja usluga. Time omogućavamo da proces proizvodnje se odvija nesmetano a da se to ne reflektuje na povećanje troškova poslovanja.

Proizvodnja ALU i PVC stolarije

Uticaj konkurencije kao i određene prednosti i nedostaci zavise od asortimana proizvoda. Kada je riječ o proizvodnji PVC i AL stolarije, preduzeće smo koje je izvozno orjentisano. To iz razloga da je naše tržište postalo prezasićeno ovom vrstom proizvoda i sa različitim kvalitativnim obilježjima. Stav našeg Menadžmenta jeste da loš kvalitet nije osnov za dugoročan uspjeh i kontinuitet poslovanja. Međutim, zbog platežnih mogućnosti klijenata isti su veoma često primorani kupovati jeftinije a time i manje kvalitetnije proizvode. S obzirom da smo mi kao ozbiljna firma se opredijelili za proizvodnju kvalitetnijih proizvoda a time i većih prodajnih cijena veoma je teško naše proizvode plasirati na domaćem tržištu. Svjesni te činjenice opredijelili smo se za plasman proizvoda na tržište EU. Velikim angažovanjem, prije svega Menadžmenta preduzeća, uspjeli smo osvojiti jedan dio tržišta zemalja EU, u prvom redu Austrije i Njemačke. Sa sigurnošću možemo tvrditi da je ovakva orijentacija preduzeća sa stanovišta proizvodnje stolarije ispravna i da smo zahvaljujući određenim prednostima u odnosu na ino konkurenciju, koje smo znali iskoristiti, uposlili svoje kapacitete u veoma velikom procentu i da cca 55% od ukupnog prihoda preduzeća se odnosi na prihod od izvoza. Problema na ovom polju itekako postoji. Prije svega na kvalitetnom zadovoljavanju zahtjeva kupaca ali i distribucije proizvoda. Ovu problematiku nastojimo prevazići kontinuiranim ulaganjem u proces proizvodnje ali i distribuciju proizvoda što bi nam svakako obezbijedilo dodatnu prednost.

Proizvodnja betona

Proizvodnja i distribucija betona kao jedna specifična djelatnost zaslužuje posebne analize i poslovna rješenja. Neophodno je stalno praćenje potreba klijenata što podrazumijeva i kontinuitet ulaganja u nove tehnologije. Da bi bili kurentni na tržištu neophodna je nova tehnologija koja će sasvim sigurno doprinijeti određenom smanjenju troškova a što će za posljedicu imati i smanjenje cijene koštanja a time i prodajne cijene proizvoda. Također, kontinuirano ulaganje doprinosi i rješavanju problema određenih klijenata a što nije u direktnoj povezanosti sa cijenama usluga. Tako na primjer, kada je riječ o distribuciji betona na neke specifične lokacije kao i na značajne visine kod izgradnje visokih stambeno-poslovnih objekata, cijena takvih usluga nije presudna. Klijenti su spremni i više platiti da bi se riješila nastala situacija. U tom segmentu smo uvidjeli svoju šansu za dodatna poboljšanja usluga i jačanje pozicije na tržištu. S obzirom da smo u proteklom periodu riješili nedostatke u samom procesu proizvodnje nabavkom novog postrojenja-betonare te, između ostalog, obezbijedili određene uštede materijala i energije kao i mogućnost odvijanja procesa proizvodnje tokom cijele godine, tj. i u zimskom periodu, dalji naš plan investiranja se ogleda u poboljšanju pružanja usluga, odnosno distribuciji proizvoda.

Građevinski radovi

Pružanje građevinskih usluga je sektor koji ima kontinuitet porasta obima poslovanja kako u segmentu niskogradnje tako i visokogradnje.

Smatramo da je važno naglasiti da mi kao preduzeće svoje prednosti vidimo u stalnom ulaganju u nove tehnologije koje bi zadovoljile zahtjeve klijenata koji su, na osnovu naših istraživanja i pokazatelja, sve složeniji. Iz tih razloga smo i ulaganjem omogućili da se naši proizvodni procesi, iako se radi o sezonskim djelatnostima, mogu odvijati tokom svih 12 mjeseci u godini. Ovo je veoma važna činjenica, posebno kada je riječ o proizvodnji betona. Proizvodnja betona je direktno vezana za vremenske uslove, mateijal, proces proizvodnje pa i distribucija su ulovljeni povoljnim vremenskim uslovima. Mi smo tu uslovljenost riješili na veoma kvalitetan način.

Back To Top